Bankè - Yon rejyon an Konparezon nan peyi Lachin nan Nouvo Asirans Depo Sistèm