Pwodwi Responsablite Avoka, Konpayi Lalwa nan peyi Lachin pou Chak Vil